bovenbalk
    Stichting Handboogsport Accommodatie Ovezande | Uno | Willem Tell | Spes Nostra | Zeelandia
7
GESCHIEDENIS


1883
November wordt met meerderheid van stemmen besloten tot de oprichting van een nieuwe vogelsteng. De schieter en het halen daar van 25,00. De staander en het onderstuk 53,00. Het halen daar van 4,00. De schieter te bezagen 4,50. Het graven van een gat 0,45. Het gebruik touwwerk der molenmaker 10,00. Voor drank bij het plaatsen 3,50. Voor twee ballast ijzers zwaar 38 kg 1,90. Voor geleverd smeed en ijzerwerk 33,90. Voor timmerman en loon, materiaal en verfstoffen 30,75. Hiervan enige verkochte stukken 3,95.
Kosten totaal f. 163,80

1884
Augustus is besloten een concours te houden bij de gelegenheid der kermis op maandag 15 september. Inleg f 2,50, hoofdvogel f 25,00, zijvogels f 10,00 en kallen f 2,50. Alle kleine vogels f 1,50. Er worden zoveel kleine vogels ingezet als ingelegde schutters. Er waren 72 schutters op het concours.

1888
Februari aankoop van twee nieuwe staanders (Amerikaans Grenen) voor de vogelsteng. Kosten f 56,20, bij Alberts Middelburg, zijnde lang 13,50 m, vervoer kosten f 8,00, totaal f 64,20
Koningschieten en stemming bestuur. Koning op de klep met de meeste punten J.B Thomaes

1889
De nieuwe herbergier J. Koens aanvaart de voorwaarde door de leden der sociŽteit gesteld, voor het blijven van de sociŽteit in zijn herberg, namelijk tegen betaling van f 25,00 per jaar

1898
December, nieuwe vlag aangeschafd, 10 nationaal sjerpen, nieuwe vlaggenstok, de naam van het gilde op het vlaggendoek geschilderd, de stok geschilderd en de kop verguld, 10 oranje kwasten, 10 kwasten gemaakt en aan banden gezet te samen f 11,05 gulden

1899
Bij het 25 jarig bestaan van de SociŽteit Willem Tell Ovezande zijn er draaginsignes laten maken, die bij gelegenheden door de leden gedragen kunnen worden.
Draaginsignes voor de Hoofdman - Secretaris - 1ste Deken - 2de Deken en 10 leden

1910
Januari, In deze vergadering is de sociŽteit Willem Tell in tweeŽn gesplitst en wel Willem Tell 1 zijn diegenen welke boven de dertig jaar zijn. En Willem Tell 2 zijn degenen welke beneden de dertig jaar zijn. Althans is in deze vergadering aangenomen om alle onkosten gezamenlijk te betalen het zij welke er ook verkomen alle ten deel hebben om de sociŽteit in stand te houden. Ook is in deze vergadering aangenomen om diegenen welke nu bij Willem Tell 2 zijn gewoon vrij te laten om bij Willem Tell 1 te komen, wanneer zij de ouderdom van dertig jaar bereikt hebben.
Ook is aangenomen om elk der beide partijen gelijke rechten en eigendommen te hebben welke thans eigendom van de sociŽteit zijn.
De leden van st Bastiaan tegen 50 cent per lid contributie te betalen in het jaar om gebruik te mogen maken van de steng, dat wil zeggen om het ander jaar een concours te geven. Alzo dit, alles overgenomen op de vergadering van Januari 1910.
De volgende leden zijn gegaan naar Willem Tell 1
F van Steenbergen - J Rijk - C Rijk - J Priem - M Rijk - J Koens - J de Baar - J Rijk wz - J Rijk az - P Raas cz - C Rijk wz

De volgende leden zijn gegaan naar Willem Tell 2
P Rijk - W Rijk - A Remijn - P Boonman - L Rijk - M Raas - J Raas - A van 't Westeinde - J Dobbelaer - J Rijk - A Rijk - M Drijdijk.

1922
In het jaar 1922 is een nieuw steng aangekocht bij den heer Albers te Middelburg voor de kapitale som van f 136,00 Het vervoer met een malle jan f 14,00, het laten zagen f 17,50, te samen f 167,50, het richten der steng en timmermans arbeid aan van der Poel voor de som van f 100,00. Het smeedwerk van Hundersmark voor f 50,00 te samen f 150,00. Het gehele bedrag te samen f 317,50.

1933
Juni, In deze vergadering werd besloten dat niet leden van de vereniging 5 cent meer moeten betalen als ze zondags mee wilden oefenen.
Ook werden de gilden Willem Tell 1 en 2 in deze vergadering weer ťťn onder de naam "Willem Tell".

1934
Oktober, Buitengewone vergadering aanwezig 19 leden, de vergadering werd bij een geroepen voor het oprichten van een liggende wip, en dat het de bedoeling was een nieuwe vereniging te stichten. Naar veel discuteren waren er 8 leden die er wat voor voelden een liggende wip op te richten. Daarna sloot de voorzitter de vergadering.

1950
Nu deelt de voorzitter mede de aankoop van de nieuwe steng, die op 10 mei j.l. door een noodlottig ongeval en de tand des tijds bezweek. De steng kan kant en klaar op ons terrein geleverd worden voor f 400,00. Werd besloten elk lid 15,00 te betalen, en die wat meer wilden doen in het belang van de mindert en wordt met dank aanvaard. De opbrengst was 360,00. Ons eerste concours van 14 mei wordt verschoten te s'Heerenhoek. Men zal trachten het volgende concours te verschieten op de nieuwe wip, maar doch een paar dagen later kreeg het rundvee dat de weide bevolkte mond en klauwzeer, zodat wij 4 weken niet op de weide mochten komen. Maar op7 juni is de wip gearriveerd en geplaatst.

1954.
Het 1ste Europees Kampioenschap te Ovezande wordt geopend door Burgemeester Andriessen. Europees kampioen is geworden Piet Rentmeester uit Ovezande die de blok tweemaal schoot.
Er waren 25 wandborden beschikbaar gesteld

1960
2de Europees Kampioenschap te Ovezande. Europees kampioen is geworden d'Hollander uit st Pauwels BelgiŽ.

1963
Januari, Op deze vergadering werd de nieuwe Burgemeester Mooyman voorgesteld aan de leden van Willem Tell, na enig uitleg over de handboogsport geven te hebben omdat hij de sport niet kende. Daarna vraagt men of hij het ere voorzitterschap van de maatschappij op zich wil nemen net als zijn voorganger, en zegt dat hij dat zeer gaarne wil doen.
Europees kampioenschap. Burgemeester Mooyman memoreerde dat het de 3de keer is in 10 jaar dat het kampioenschap in Ovezande wordt gehouden. Kampioen werd de Belg Gustaaf Janssen uit Eikevliet BelgiŽ die de blok 3 keer schoot, en onttroonde daarmee Piet Vermue uit Goes

1970
Januari, de voorzitter liet de tekening zien voor het nieuwe lokaal. Men sprak af hoe het gefinancierd moest worden.

1974
Wat doen wij met het 100 jarig bestaan, een prijsschieting onder de leden houden, daarna een koffietafel met een Bingo avond
Maandag 22 Juli jubileumschieting 100 jarig bestaan. 105 schutters waren er aanwezig.

 

 

1990
Europees Kampioen Lau Rentmeester te Heusden- Zolder BelgiŽ na kamping met onder anderen Hans Franse van WT Ovezande

1997
Opening van de nieuwe accommodatie aan de Landweg te Ovezande op vrijdag 4 mei. Openingschieting op zaterdag 5 mei

2000
Aankoop van een vlag met het nieuwe logo van de vereniging.
Aankoop van Koningsborden met het nieuwe logo voor de liggende en de staande wip

2002
Succesvolle verlopen Europees kampioenschap. Dat voor de 4de maal in Ovezande is gehouden.
Europees kampioen is geworden Renť Elve uit Terneuzen

2004
De vereniging viert het 130 jarig bestaan met een feestavond en een barbecue. Tevens werden de ťťrste T-shirts met het clublogo gepresenteerd.

 


2006
Patrick Remijnse Europees Jeugd Kampioen
te Lievin Frankrijk

 

 

2007
Voor de 5x Europese kampioenschappen in Ovezande. Evenals in 2002 een geslaagd evenement met vele schutters. Belgie won alles wat er te winnen was. Persoonlijk kampioen werd Andre Beks uit Belgie.