bovenbalk
    Stichting Handboogsport Accomodatie Ovezande | Uno | Willem Tell | Spes Nostra | Zeelandia
7
  Privacy wetgeving

SPONSORING

De ledenaanwas blijft al vele jaren bescheiden. Dit is een verschijnsel dat zich tegenwoordig helaas bij vele sportverenigingen voordoet. De uitgaven nemen echter wel toe. Daardoor dekken de inkomsten en uitgaven elkaar ternauwernood. Toch proberen we telkens iets extra te doen.

Sponsoring helpt daarbij.

EPZ
Zeeland Refinery
Logo Zeeland Refinery klein

Indien u ons ook wil helpen, dan vindt u hieronder email en rekeningnummer.

E-mail secretariaat: uno@handboogsport-ovezande.nl

Rekeningnummer: NL29RABO0126888531 tnv handboogsportvereniging UNO

KvK 40310460 te Middelburg